Aktualności:

Dane kontaktowe:

*** Hotel "SZELCÓW"
ul. Piłsudskiego 37, 38-600 Lesko

tel: 13 469 60 80
fax: 13 469 70 57
kom: 695-561-999
godz. otwarcia: 24 h

email: hotelszelc@wp.pl
www.szelc.eu

GPS: N 49 28'54.69", E 22 19'24.38"

Mapka dojazdowa:

Czarter Jachtów

Informacje dotyczące  przetwarzania Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) pragniemy poinformować ,że jako Hotel***- Restauracja ,,Szelców’’ ul. Piłsudskiego 37 z siedzibą firmy w Piekarnia – Cukiernia ,,Szelców’ ’Lesko Sp. Jawna H,A,M,R Szelc 38-600 Lesko ul. Przemysłowa 2 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych oraz przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
W związku z powyższym, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

1 ) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel***- Restauracja ,,Szelców’’

ul. Piłsudskiego 37 z siedzibą firmy w Piekarni – Cukierni ,,Szelców’’ Lesko Sp. Jawna H,A,M,R Szelc 38-600 Lesko ul. Przemysłowa 2

2 ) kontakt z Administratorem Danych – 695 561 999

3 ) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4 ) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5 ) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6 ) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7 ) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8 ) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

2018 © szelc.eu
BGŻ Oddział w Lesku 16 2030 0045 1110 0000 0077 8630
NR REJ. BDO 000027192